Päivitetty 1.12.2022

Ajoneuvojen vuokraehdot

Perävaunujen ehdot alempana.

Maksamalla varauksenne tai ottamalla ajoneuvon käyttöön hyväksytte vuokraehdot.

1. Vuokra-aika ja myöhästymismaksu

Vuokra-aika alkaa ja päättyy siitä hetkestä mikä varaukseen on ilmoitettu. Auto on aina palautettava tankattuna, ellei tankkauspalvelusta ole erikseen sovittu. Auton noutaminen vuokra-ajan alkamisen jälkeen ei oikeuta jatkamaan vuokran päättymisaikaa. Auton ollessa vapaana voi vuokra-aikaa jatkaa sopimalla siitä puhelimitse tai tekemällä verkossa uusi varaus. Mikäli uusi varaus tehdään verkkovaraimelta on jätettävä 1 tunti edellisen ja uuden varauksen alkamisen väliin. Tunniksi autoa ei tarvitse välillä palauttaa. Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättymiseen mennessä ilman eri sopimusta veloitetaan 50 euroa myöhästymismaksua ja lisäksi 20 euroa per alkava tunti koko myöhästymisen ajalta. Yli 15 minuutin myöhästymisen jälkeen sovelletaan tätä ehtoa.

2. Vakuutuksen omavastuu

Vuokraajan omavastuu on 1600 euroa vuokraajan ajoneuvolle aiheuttamista vaurioista. Tämä koskee myös ajoneuvojen matkustamon vaurioita tai epätavallista likaantumista, jos ajoneuvoa ei palauteta varkauden, muun kuin teknisen vian, tai näihin rinnastettavan esteen vuoksi, asiakas sitoutuu maksamaan omavastuun täysimääräisenä. Vauriosta aiheutunut ajoneuvon seisonta aika veloitetaan vuokrahinnalla. Ajoneuvon toimintakuntoon saattamiseksi tehtävä työ veloitetaan 70 eur /h omavastuuseen saakka. Omavastuuosuus voi olla 600 euroa mikäli omavastuun alennus on ostettu. 

3. Toimenpiteet ja korvaukset ajoneuvon vikaantuessa

Ajoneuvon vikaantuessa käytön aikana vuokralle antaja maksaa vikaantuneen ajoneuvon hinaamisen lähimpään korjaamoon sekä ajoneuvon korjauksen. Asiakas hyväksyy sen, että auton vikaantuminen voi aiheuttaa hänelle haittaa ja tulon menetyksiä, joita ei korvata, ja pyrkii niin ollen käyttämään autoa niin ettei se vikaantuisi. Vuokran antaja ei korvaa taksimatkoja eikä tavaran kuljetuksia siinä tapauksessa, että ajoneuvo vikaantuu. Vuokranantaja ei korvaa kalliimpaa vuokra-autoa. Mikäli ajoneuvo vaurioituu kuljettajan piittaamattomuuden, ylinopeuden tai päihteiden vaikutuksen alaisena kuljettamisesta on vuokralle ottaja velvollinen korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot ja korjauskulut täysimääräisenä mukaan luettuna ajoneuvon seisonta aika korjauksen ajalta 70€ /vrk.

Mikäli ajoneuvo vaurioituu ajokelvottomaksi esimerkiksi onnettomuuden vuoksi, ei sijaisautoa toimiteta asiakkaalle tai siitä laskutetaan uuden vuokrauksen mukaisesti toimituskulut lisättynä.

4. Varauksen peruuntuminen

Varauksen voi peruttaa ottamalla yhteyttä palvelunumeroomme. Maksettu vuokra palautetaan peruuttajalle, siten että vuokrasta pidätetään 50 euron peruutusmaksu. Jos vuokranantaja ei pysty toimittamaan varattua autoa asiakkaalle, hyvitetään tästä virheestä aiheutuneita kuluja korkeintaan 100 euroa. Hyvinkään vaihtoauto pidättää itsellään oikeuden vaihtaa asiakkaan varaama auto toiseen vastaavaan autoon. Tämä ehto koskee myös perävaunua sillä erotuksella, että peruutuksesta peritään 20 euron peruutusmaksu. Mikäli vuokran antaja ei pysty toimittamaan varattua ja maksettua perävaunua hyvitetään tästä virheestä korkeintaan 20 euroa. 

5. Turvatoimet

Autoissa on seurantalaitteet. Asiakas hyväksyy, että auton sijainti voidaan paikallistaa ja ajotapaa seurata.

6. Kuljettajavaatimukset

Vuokraajalla on oltava voimassa oleva ajokortti, 21 vuoden ikä ja vähintään vuosi ajokokemusta. Luovuttaessaan auton kolmannelle osapuolelle, vuokraaja on velvollinen tarkistamaan, että hänellä on voimassa oleva ajokortti, 21 vuoden ikä ja vähintään vuosi ajokokemusta. 

7. Lisäkilometrit, tankkaaminen ja sakot

Vuokrahintaan sisältyy 100 km/ vrk. Vuokralleottajan tulee arvioida etukäteen ajettavat kilometrit.

Mikäli ajokilometrejä on ajettu enemmän kuin varaukseen sisältyy veloitetaan asiakkaalta ylimääräisistä ajokilometreistä 40 euroa per alkava 100 kilometriä sekä laskutuspalkkio 12 euroa. Autoon on tankattava polttoainetta erillisen ohjeen mukaan kts. (itsepalvelu- ja nouto-ohje).

Väärän polttoainelaadun tankkauksesta aiheutuneet korjauskustannukset veloitetaan asiakkaalta kokonaisuudessaan, eikä virheeseen sovelleta vakuutusehtoja. Asiakkaan käytön aikana kaikki viranomaisen määräämät rangaistusmaksut esim. pysäköinvirhemaksut ovat asiakkaan omalla vastuulla ja maksettava. Kuljettajan selvityksestä viranomaiselle veloitetaan aina 20 euroa/ selvitys.

Tankkaamatta jättämisestä laskutetaan jälkikäteen kulutettu polttoaine sekä tankkausmaksu 35 €.

8. Ajoneuvon siivoaminen

Auto on aina oltava siivottu palautettaessa. Jos asiakas rikkoo tätä sopimusehtoa, häneltä tullaa laskuttamaan auton siivouksesta 70 eur /tunnilta, aina kuitenkin vähintään 100 eur. Ulkopuolisesta pesusta vastaa liike. Perävaunu on aina harjattava sisältä, eikä sinne saa jättää tavaroita tai roskia.

9. Asiakkaan maksuhäiriöiden ilmoittamisvelvollisuus ennen varausta

Asiakkaan tulee ilmoittaa maksuhäiriöistään ennen varausta. Jos auton varaajalla on maksuhäiriöitä ja hän laiminlyö ilmoitusvelvollisuuttaan, varaus perutaan ja koko vuokran hinta pidätetään varaussopimusrikkomuksena. Kaikkien asiakkaiden maksuhäiriötiedot tutkitaan varausten jälkeen maksuhäiriörekisteristä. Maksuhäiriöiset asiakkaat voivat varata autoja sähköpostitse tai puhelimitse, mutta asiasta tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä.  Mikäli sinulla on maksuhäiriömerkintä älä varaa autoa nettivaraimelta.

10. Mikäli maksuhäiriö todetaan ja asiakas on jo ehtinyt liikenteeseen tullaan auto joka tapauksessa vaatimaan heti palautettavaksi, ellei häiriöstä ole ilmoitettu.   

11. Eläinten kuljettaminen ja tupakointi matkustamossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli matkustamoon on päästetty lemmikkejä veloitetaan vuokralle ottajalta 200 euron desinfiointimaksu ja 70€ per seisontapäivä koko siltä ajalta mikä kestää desinfioinnin ja putsauksen ajan. Sama ehto koskee autossa tupakointia.  

12. Veneenkuljetustrailerien vetäminen on ehdottomasti kielletty.

 

Perävaunujen vuokraehdot

Lukekaa huolellisesti ennen varauksen maksamista.

Maksamalla varauksen tai ottamalla perävaunun käyttöön hyväksytte nämä vuokraehdot.

1. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä ja päättyy siihen hetkeen mikä varaukseen on ilmoitettu. Vuokra-aikaa ei voi jatkaa vaikka perävaunu olisi noudettu vuokra-ajan alkamisen jälkeen. Vuokra-aikaa voi perävaunun ollessa vapaana jatkaa puhelimitse tai tekemällä varaus verkossa, jolloin on edellisen varauksen päättymisen ja uuden varauksen alkamisen väliin jätettävä 1 tunti. Perävaunua ei tarvitse kuitenkaan palauttaa välillä yhdeksi tunniksi.

2. Maksuhäiriömerkintä.

Ilmoita aina vuokraamoon maksuhäiriöstä.

Varausta ei saa tehdä verkossa mikäli varaajalla on merkintä maksuhäiriöstä, eikä järjestelmään saa antaa virheellistä tietoa merkinnästä (järjestelmä veloittaa varausmaksun, jota ei palauteta).

Mikäli varaajalla on merkintä maksuhäiriöstä on varaajan otettava yhteys puhelimitse palvelunumeroon. Perävaunu voidaan luovuttaa vakuusmaksua vastaan.

3. Perävaunun tarkastus

Asiakkaan on aina tarkistettava huolellisesti perävaunun kunto ja ilmoitettava mahdollisista selvistä vaurioista ennen ajoon lähtöä.

4. Vakuutus ja omavastuu

Perävaunun vakuutuksen omavastuu osuus on 350 euroa.

Omavastuuosuus veloitetaan mikäli perävaunu on asiakkaan käytössä vaurioitunut. Nokkapyörä, lamppujen lasit (ei polttimot) ja johtovauriot laskutetaan todellisten korjauskulujen mukaan.

Omavastuuosuutta, eikä korjauskuluja peritä mikäli omavastuun poisto on maksettu varausta tehdessä ja ennen kärryn käyttöönottoa.

Omavastuun alennusta ei voi ostaa 2 akselisiin jarruilla varustettuihin perävaunuihin.

Omavastuuosuus jarrullisissa perävaunuissa on 350 euroa.

Korjauskulut peritään täysimääräisenä mikäli perävaunu on vaurioitunut huolimattomasta käytöstä tai ylikuormasta.

Huolimatonta käyttöä on mm. kärryn hinaaminen autolla ilman riittävää vetokykyä tai kuljettaminen ilman kärryn vetämiseen riittävää ajo-oikeutta, Kaahaaminen, kuorman puutteellinen sidonta, huolimaton kiinnitys auton vetokoukkuun tai paikalleen jätetty kärry ilman vierimään lähdön estämistä (este esim. kivi renkaan takana ja edessä).

Alkoholin tai huumeiden tai huumaavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena jolloin kärryä ei saa ottaa käyttöön ollenkaan.

5. Turvallisuus ja seuranta

Asiakas hyväksyy, että perävaunussa saattaa olla seurantalaite ja se voidaan paikallistaa ja ajotapaa seurata.

Kuljettajan pitää aina itse varmistaa vetoauton riittävä vetokyky ja ajokortin kelpoisuus.

Perävaunusta ei saa irroittaa kuomua.

Perävaunulla ei saa kuljettaa maa-aineksia, kuten multaa tai hiekkaa.

Pussitetun tai hyvin suojatun haravointijätteen kuljettaminen on sallittu.

Perävaunun vaurioista ja korjaustarpeesta tulee aina antaa tieto vuokranantajalle, vaikka omavastuun poisto olisi ostettu. 

Huomioitavaa:

Jarrullisien 2 akselisten perävaunujen vetämiseen tarvitaan lähes poikkeuksetta e eli ns. pikku e ajokortissa.

Kantavuus on noin 2000 kg ja omamassa noin 650 kg

Jarruttomia yksiakselisia kärryjä voi hinata B ajokortilla mikäli perävaunun kokonaismassa ei ylitä 750 kg  

Kantavuus isoissa kuomukärryissä on noin 390 kg ja omamassa 350 kg

Em. painot ovat arvioita. Tarvittaessa todelliset kärrykohtaiset tiedot saat liikkeestä. Puh 045 8414004